Bemutatkozás

Intézetünk – annak szakmai struktúrájából eredően – többirányú feladatot lát el, igazodva a SZIE Gépészmérnöki Karán megkívánt tudományterületekhez. Legfőbb küldetése olyan szintetizált ismeretkörök gondozása és oktatása, amelyek integráns részét képezik a termelő-szolgáltató szervezetek racionális működéséhez, működtetéséhez szükséges ismerethalmaznak. Első sorban a leendő gépészmérnököknek, műszaki menedzsereknek, oktatjuk azokat a gazdasági menedzsment és logisztikai alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek szakmájuk műveléséhez. Ezen kívül a Mezőgazdaság- és Környezettudományi- valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon is oktatunk tárgyakat.

Intézetünkben évente – a levelező tagozatot is figyelembe véve – 30-40 diplomamunkát készítenek hallgatóink. Szakirányos hallgatóink közül többen sikerrel vesznek részt TDK konferencián. Az oktatás magas színvonalát a nagy oktatói tapasztalattal rendelkező tanáraink garantálják. A tanszéken 10 főállású oktató dolgozik, 1 fő nappali Ph.D. hallgató az idegen nyelvű képzésben működik közre. Oktatóink közül 7 főnek van tudományos fokozata, 2 főnél a megszerzése folyamatban van. Rendszeres és bővülő kapcsolatot tartunk külső szakemberekkel, akik segítségével oktatásunk színvonalát tovább javítjuk.

 
Intézetünk ipari és egyéb intézmények partnere a műszaki menedzsment oktatásában, kutatásában és konzultálásában (AXIÁL Kft., KITE Zrt.). A korszerű menedzseri ismeretek és menedzsment kultúra széleskörű fejlesztésére, ápolására, terjesztésére törekszik.

Az Intézet belső strukturális felépítése az oktatott tárgyak szerint három diszciplína  köré csoportosíthatók, ennek megfelelően három tanszék került kialakításra:

Intézetigazgató: Dr. Daróczi Miklós, egyetemi docens

Alkalmazott Menedzsment Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Husti István, egyetemi tanár
 
Anyagmozgatás és Logisztika Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Peszeki Zoltán, egyetemi tanár
 
Műszaki Gazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Daróczi Miklós, egyetemi docens