Dr. Daróczi Miklós

 
Név: Dr. Daróczi Miklós
Fokozat: PhD.
Beosztás: egyetemi docens, intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes
Szervezeti egység: Műszaki Menedzsment Intézet, Műszaki Gazdaságtan Tanszék
Épület: Aula
Szobaszám: 129
Telefon: 28-522-000/1441
Email: daroczi.miklos@gek.szie.hu
magyar