Műszaki Menedzsment Intézet

Intézetigazgató: Dr. Daróczi Miklós, egyetemi docens
Intézetigazgató helyettes: Dr. Kovács Imre, mesteroktató

A megújult Intézetünk – annak szakmai struktúrájából eredően – többirányú feladatot lát el, igazodva a SZIE Gépészmérnöki Karán megkívánt tudományterületekhez. Legfőbb küldetése olyan szintetizált ismeretkörök gondozása és oktatása, amelyek integráns részét képezik a termelő-szolgáltató szervezetek racionális működéséhez, működtetéséhez szükséges ismerethalmaznak.
Intézetünk első sorban a leendő gépészmérnököknek, műszaki menedzsereknek, oktatja azokat a gazdasági, menedzsment és logisztikai alapismereteket és amelyek nélkülözhetetlenek szakmájuk sikeres műveléséhez.

Az Intézet belső strukturális felépítése az oktatott tárgyak szerint három diszciplína  köré csoportosíthatók, ennek megfelelően három tanszék került kialakításra:

Alkalmazott Menedzsment Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Husti István, egyetemi tanár
Anyagmozgatás és Logisztika Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Peszeki Zoltán, egyetemi tanár
Műszaki Gazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Daróczi Miklós, egyetemi docens