Rezsabek Tamás

Név: Rezsabek Tamás
Beosztás: mesteroktató
Szervezeti egység: Műszaki Menedzsment Intézet
Épület: Aula 
Szoba: 137
Telefon: 1447

Email: rezsabek.tamas@gek.szie.hu