Oktatás

Tanszékünk első sorban a leendő mérnököknek, műszaki menedzsereknek, oktatja azokat a gazdasági és menedzsment alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek szakmájuk műveléséhez. Ezen kívül a Mezőgazdaság- és Környezettudományi és Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon oktatunk tárgyakat.

A Tanszékünkben évente – a levelező tagozatot is figyelembe véve – 30-40 diplomamunkát készítenek hallgatóink. Szakirányos hallgatóink közül többen sikerrel vesz részt a TDK konferencián. Az oktatás magas színvonalát a nagy oktatói tapasztalattal rendelkező tanáraink garantálják. A tanszéken 14 főállású oktató van, 1 fő nappali Ph.D. hallgató gyakorlatvezetőként működik közre. Oktatóink közül 10 főnek van tudományos fokozata, 2 főnél a megszerzése folyamatban van. Rendszeres és bővülő kapcsolatot tartunk külső szakemberekkel, akik segítségével oktatásunk színvonalát tovább javítjuk.

Tanszékünk az ipari és egyéb intézmények megbecsült partnere a műszaki menedzsment oktatásában, kutatásában és konzultálásában (AXIÁL Kft., KITE. Zrt., IKR Zrt.). A korszerű menedzseri ismeretek és menedzsment kultúra széleskörű fejlesztésére, ápolására, terjesztésére törekszik.

 

magyar