Szakmérnök képzés

Műszaki logisztikai szakmérnök

A képzés célja olyan felsőfokú műszaki logisztikai szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök-képzés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátításával képesek a logisztikai tevékenységet folytató termelő és szolgáltató vállalatoknál a műszaki (üzemi) logisztikával összefüggő integrált feladatok (anyagellátás, készletgazdálkodás, fizikai elosztás, illetve az ezekhez szervesen kapcsolódó szállítás, anyagmozgatás, csomagolás, rakodás, tárolás, stb.) megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a speciális műszaki, gazdasági, tervezési, innovációs és menedzsment ismeretekkel, amelyek egy logisztikai tevékenységet folytató vállalat komplex logisztikai rendszerének a kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükségesek.

A felvétel feltételei: gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakok valamelyikén megszerzett szakképzettség.
Megszerezhető szakképzettség: Műszaki logisztikai szakmérnök

Képzési idő: 3 félév
Jelentkezési határidő: folyamatos.
A képzés költsége: 200 000 Ft/félév

Menedzser szakmérnök

A képzés célja olyan felsőfokú menedzser szakmérnökök képzése, akik az alapképzésben megszerzett műszaki ismereteik birtokában a szakmérnök-képzés elméleti és gyakorlati isme-reteinek elsajátításával képesek - a főként műszaki - termelő és/vagy szolgáltatást végző vál-lalkozások menedzsment funkcióinak (tervezés, döntés, szervezés, vezetés és irányítás) magas szintű, elhivatott gyakorlására. A képzés elsajátításával az egyéni és/vagy társas vállalkozásokon túl, a szak által megcélzott szakterületeken való jártasság megszerzésével a végzettek aktívan részt vehetnek a szervezetek tevékenységének irányításában, tervezésében, ellenőrzésében, a műszaki fejlesztéssel összefüggő projektek döntés-előkészítési és megvalósítási sza-kaszaiban. Részesei lehetnek továbbá a különböző termelési feltételekkel összefüggő gyártási, igazgatási, hatósági és végrehajtási feladatoknak, a termelőeszköz-kereskedelemnek, továbbá a termékek/szolgáltatások értékesítése terén, a vállalkozás egészét átfogó minőségügyi feladatok megtervezésének, megvalósításának.

A felvétel feltételei: gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mechatronikai, mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakok valamelyikén megszerzett szakképzettség.
Megszerezhető szakképzettség: Menedzser szakmérnök

Képzési idő: 3 félév
Jelentkezési határidő: folyamatos.
A képzés költsége: 200 000 Ft/félév

Mérnök üzletkötő szakmérnök

A leendő szakmérnökök a komplex ismeretek és kompetenciák megszerzésével képesek lesznek a vállalkozások, a költségvetési és egyéb gazdálkodók vagyontárgyainak (ingatlanok, gépek, járművek, befektetések, készletek, stb.) optimális használatára, gazdálkodásra, az eszközök vagyon értékelésére, a szakszerű üzletkötések lebonyolítására, és mindezen feladatok irányítására.

A felvétel feltételei: legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzsében szerzett mérnöki oklevél.
Megszerezhető szakképzettség: Üzletkötő szakmérnök

Képzési idő: 3 félév
Jelentkezési határidő: folyamatos.
A képzés költsége: 200 000 Ft/félév

 

magyar